Advies

Hoe we het beste in harmonie kunnen leven met elkaar en met de natuur is soms niet altijd even makkelijk te doorzien.  Om een tuin of landschap ecologisch in balans te krijgen is er een ruime kennis nodig van alle daarin levende organismen, en hoe deze met elkaar in relatie staan. Deze kennis is te verkrijgen door alle microbiotopen nauwkeurig te bestuderen en hier verbanden in te leggen. Laat dat nu gelukkig onze grote hobby zijn!

Passie

Het is dan ook onze grote passie om passend advies te geven bij elke gegeven situatie, want elk perceel is anders en heeft een geheel eigen benaderingswijze nodig. Elk perceel heeft ook zo zijn eigen pallet aan mogelijkheden, en dit gecombineerd met de visie en wensen van de klant [Of hoeder van het perceel ;)], geeft ons de mogelijkheid om onze creativiteit de vrije loop te laten, en een waar paradijs te ontwerpen.

Ecologisch advies

Voor ons ecologisch advies worden eerst de wensen en behoeften van onze klanten in beeld gebracht. We kijken hier aandachtig naar zowel fysieke als energetische behoeften en er wordt rekening gehouden met persoonlijke behoeften aan voedsel, medicijnen, vorm en bruikbaarheid. Ook kijken we uitvoerig naar wat de behoeften van het perceel zijn, naar welke stappen er nodig zijn om het perceel ecologisch in balans te krijgen, en naar hoe dit past binnen de wensen van de klant/hoeder.

Doormiddel van een advies, brengen wij de wensen van de klant naar iets tastbaars.

No comments.